3000 jaar denkers over onderwijs

Kort CV

Drs. Henk Sissing MLD is vooral onderwijsliefhebber, verzamelaar en daarnaast onderwijsorganisatieadviseur, ontwikkelaar en onderzoeker. Hij heeft verschillende (bestuurs-) functies gehad in het BaO, het VO, het HBO, het Ministerie van OCenW en CPS. Henk heeft sinds acht jaar zijn eigen bedrijf: WZJ - onderwijsontwikkeling en -advies. Hij wordt gewaardeerd voor zijn enthousiasme, daadkracht, kennis en creativiteit. Henk is bestuurslid van de VFS, bestuurslid van het NILEA (www.viktorfrankl.nl) en lid van enkele denktanks over onderwijs.

Henk is bedenker en ontwikkelaar van o.a.:

  • het werken met ‘Minder handen voor de klas’,
  • het werken met pressure cookers in het onderwijs,
  • databank met 350 projecten vakoverstijgend werken onderbouw VO (www.2brengen298halen.nl),
  • operatie stofkam (strijd tegen overladenheid),
  • onderwijsfilmfestivals (www.onderwijsfilmfestival.nl) en
  • Weten waarom!

Hij heeft veel artikelen, brochures en andere uitgaven geschreven o.a. samen met Theo Magito (directeur CED-groep) ‘Soms moet het werkelijk stil zijn ...’ (350 onderwijsgedichten van 1591 – 2010) en recent is eind januari 2015 bij Uitgeverij Boom (www.boomfilosofie.nl) verschenen '3000 jaar denkers over onderwijs'.