3000 jaar denkers over onderwijs

Werkvorm 9: Missie, kernkwaliteiten van de school

-  Ieder leest nauwkeurig uit het schoolplan de missie met toelichting en kernkwaliteiten

   van de school en onderstreept wat hem of haar erg aanspreekt.

-  Per groep van vier collega’s worden uit '3000 jaar denkers over onderwijs' bij de missie

   behorende uitspraken vastgesteld.

   Maximaal mogen er drie/vier/vijf uitspraken gekozen worden.

   Ieder selecteert eerst zelf uitspraken.

   Groepsleden bediscussiëren waarom juist deze uitspraken erbij horen.

   Dat kan voor de missie als geheel zijn of voor bepaalde onderdelen daaruit.

   Belangrijk: Ieder groepslid schrijft de uitspraken en bijbehorende argumenten van de groep op.

-  Daarna komt ieder groepslid in een nieuwe groep van vier collega’s.

   In deze groep wordt ieders keuze besproken en worden de andere drie collega’s op basis van

   argumenten overtuigd van de noodzaak van juist dit uitspraak.

   Ieder groepslid maakt aantekeningen van argumenten en bevindingen.

-  Leden keren terug naar de eigen groep en bespreken hun aantekeningen in de eigen groep.

   Groepsleden bespreken met elkaar welke uitspraken op basis van nieuwe inzichten vervangen of

   toegevoegd moeten worden. Ook wordt nagegaan of argumenten aangescherpt moeten worden.

-  Voorbereidingsgroepje ontvangt de resultaten per groep en verspreidt eindproduct.

 

Resultaat:

a. inhoudelijk kennisgenomen van de  missie en kernkwaliteiten van de school;

b. verdieping van de missie en kernkwaliteiten van de school en

c. extra pijlers aangebracht onder de missie en kernkwaliteiten met behulp van uitspraken van grote denkers.