3000 jaar denkers over onderwijs

Werkvorm 6. Documentaire over inspiratie, keuze uitspraken, gesprek, plenaire toelichting

Dit is van de geoemde werkvormen de meest uitgebreide.

Voor de uitvoering van deze werkvorm is het handig even contact op te nemen met

Henk Sissing voor documentaire, A4-tjes en PPT ([email protected]

 

Deze werkvorm bestaat uit een aantal stappen:

  • Bekijken inspirerende documentaire (30 min.) over inspiratie van leraren en kunstenaars

  • Lezen van uitspraken van filosofen, pedagogen, leraren en grote wereldburgers op A4

  • Kiezen en overschrijven van een uitspraak

  • Individuele denk- en schrijfpauze 

  • Gesprek over elkaars gekozen uitspraak in tweetallen (ieder stelt minstens 3x waarom-vraag?)

  • A-select vier plenaire toelichtingen door tweetallen van elkaars uitspraak: ‘Onze collega ..., heeft gekozen voor, omdat ...’

  • Vervolg in groepen.

  • Daarna meerdere mogelijkheden bv. ieder werkt een persoonlijk A4 uit met uitspraak en toelichting.

  • Voorbereidingsgroep verzamelt resultaten en verspreidt deze.