3000 jaar denkers over onderwijs

Liefhebbers, sta wat stil, bedwing uw vlugge treden, 

Doorlees dit weinig schrifts van boven tot beneden

Mijn dienst ik presenteer om ijder sijn begeeren,

Al wat hier onder staat perfect en wel te leeren :

Latijn, Hoogduitsch, Muziek, promp Lezen en wel Schrijven,

Boekhouden, Cijfren mee, om Koopmanschap te drijven.

Dit alles op het kort. Ook doen in mijn verpligten.

Te maken naar uw wensch èn Jaar- èn Trouwgedichten.

Hendrik Zeel, 1650