3000 jaar denkers over onderwijs

PAPIEREN SCHOOL

 

Protocollen, statistieken,

Curven en getalrubrieken,

Catalogiseren, schiften,

Dagrapporten, klasseschriften,

Alles klopt perfectum hier

In mijn schooltje-van-papier.

 

Schoolopzieners, niet meer nodig!

Controleren overbodig!

Vraagt U mij naar resultaten,

Toon ik U een kast vol staten!

Alles voortaan dus per brief,

Vice versa uit ’t archief.

 

Principalen en proleten,

Wilt gij van de school wat weten,

Kom dan overzichten halen

Tot in zeven decimalen!

Minzaam aanbevelend dus:

Meester Bureaucratius.

 

Jan Boer, 1946