3000 jaar denkers over onderwijs

Werkvorm 4: Samen sterk in onze ideale school! 

 

- Stel met drie collega’s een top vijf met uitspraken uit dit boekje samen gericht op jullie ideale school. 

- Wat raakt jullie in deze uitspraken?

  Wat zeggen deze uitspraken over jullie gezamenlijke drive voor de school?

- Formuleer in de vorm van een uitspraak op basis van deze top ... jullie gezamenlijke drive

  voor jullie ideale school (uiteraard ook in te vullen met bv. de ideale leraar).

- Bespreek jullie top ... met een andere groep van drie.

  Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?