3000 jaar denkers over onderwijs

Werkvorm 5: Samen sterk in onze school!

 

- Stel voor de eigen school met drie collega’s een top vijf met uitspraken uit het boek

  '3000 jaar denkers over onderwijs' samen gericht op de kenmerken van jullie huidige school. 

- Wat raakt jullie in deze uitspraken?

  Wat zeggen deze uitspraken over jullie gezamenlijke drive voor de school?

- Formuleer in de vorm van een uitspraak op basis van deze top 5 jullie gezamenlijke drive

  voor de huidige school. 

- Bespreek jullie top drie met andere groep van drie. 

- Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?