3000 jaar denkers over onderwijs

Werkvorm 7: Verkiezing van de top 3, 4 of 5 van de school: 'Hier staan wij nu voor!'

 

- Stel groepen van vier collega’s samen.

- De groepen bediscussieren welke uitspraken uit het boek '3000 jaar denkers over onderwijs'

  het best bij de school passen en maakt keuze voor ... uitspraken. 

- Groepsleden schrijven ieder uitspraak op A4 en geven op hetzelfde A4 aan waarom dit

  bij de school past. 

- Uitspraak van iedere groep wordt opgehangen aan de wand.

- Iedere groep krijgt ... stickers.

- De stickers worden door de groep verdeeld.

  Een uitspraak kan van een groep maximaal ... stickers krijgen.

  Eigen uitspraken vallen er uiteraard buiten.

- De top ... wordt o.a. opgehangen in de docentenkamer.