3000 jaar denkers over onderwijs

Werkvorm 8: Verkiezing van de top 3, 4 of 5 van de school: 'Hier willen wij over vier jaar voor staan!'

 

-  Stel groep van vier collega’s samen.

-  De groep bediscussieert welke drie uitspraken uit het boek het best bij de ideale school passen.

-  Groepsleden schrijven iedere uitspraak op A4 en geven op hetzelfde A4 aan waarom deze

   uitspraken gekozen zijn. 

-  Uitspraken van iedere groep wordt opgehangen aan de wand.

-  Iedere groep of ieder deelnemer krijgt ... stickers.

-  De stickers worden door de groep verdeeld. Een uitspraak kan van een groep

   maximaal ... stickers krijgen.

   Eigen uitspraken vallen er uiteraard buiten.

-  De top ... kan o.a. worden opgehangen in de docentenkamer.